e-mailové fórum


Do fora se může přihlásit každý, kdo má zájem diskutovat o otázkách obnovy venkova.


Vstupte do fora, vyplňte přihlášku a odešlete. Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli ve formuláři obdržíte odpověď.

Pozor pro Aktivaci vašeho konta je nutno následovat instrukce v odpovědi.TIPY pro diskusní témata:


Podpora podnikatelů na venkově a ochrana ŽP
Centrum pro komunitní práci západní Čechy zveřejnilo výstupy projektu "Ekoznačka" (více informací naleznete v sekci mikroregiony), které mají za cíl informovat podnikatele v cestovním ruchu o možnostech ekologizace provozu restaurací a pensionů ve venkovských oblastech s potenciálem pro rozvoj šetrného turismu. Vyjádřete se k výstupům prostřednictvím fóra, zapojíte se tak do diskuse o možnostech podpory podnikatelů a ochrany životního prostředí v chráněných venkovských oblastech!


Obnova a rozvoj venkova
Ministerstvo zemědělství ČR bude zřizovat Celostátní síť pro venkov (informace o Síti naleznete v sekci mikroregiony). Dlouho očekávané propojení subjektů, zabývajcících se problematikou rozvoje venkova a dalších institucí má již položené základy, potenciální členové již mohou zvažovat své zapojení!